Најчешћа питања
Када почиње, а када се завршава грејна сезона?

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће бити загревани данима за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12°C или нижу.

Колико траје грејни дан и у којим околностима се примењује непрекидно грејање?

Према одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду грејни дан траје од 6 до 22 часа, а недељом од 7 до 22 часа. ЈКП "Топловод" Обреновац топлотном енергијом снабдева своје потрошаче непрекидно током целе грејне сезоне с тим да у периоду од 22 до 6, односно 7 часова ујутру не гарантује прописане температуре у грејним просторијама.

Зашто рачуне за грејање плаћају током целе године, а не само у време трајања грејне сезоне?

Одлуком ГО Обреновац, у циљу равномерног оптерећења кућног буџета грађана, омогућено је да трошкове за утрошену топлотну енергију, односно грејање, плаћају 12 месеци у години. На тај начин ЈКП "Топловод" Обреновац, заправо, кредитира кориснике. Прецизније, трошкови за грејање који се остваре у току грејне сезоне правилно се распоређују на 12 месечних рата.

Које су прописане температуре у стамбеним и пословним просторима?

ЈКП "Топловод" Обреновац је дужно да постигне и одржава у просторијама тарифних купаца следеће температуре:

Стамбене просторије
Дневне просторије, спаваће собе, предсобља, дегажмани, кухиње и атељеи 20°C
Тоалет (посебан) 15°C
Купатила (посебна и са тоалетом) 22°C
Гараже 5°C
Степеништа и ходници ван станова се не греју  
Пословне просторије
Канцеларије 20°C
Тоалет 15°C
Ходници и комуникације 18°C
Магацини 10°C
Остале пословне просторије се греју према намени и нормативима који се примењују за посебне намене  

Дозвољено одступање температуре у односу на прописане износи ± 1°C. Загрејаност стамбених, односно пословних просторија утврђује се мерењем температуре на висини од један метар у средишњем делу просторија.

У којим околностима корисник није дужан да плаћа рачуне за грејање и када се умањују износи рачуна?

Када измерене температуре у стамбеним или пословним просторијама износе 12°C и ниже, тарифни купац не плаћа испоручену топлотну енергију за време трајања наведених околности, а за све остале температуре које су испод прописаних температура цена за један грејни дан се умањује за по 5 % за сваки степен ниже.

Ко је надлежан за одржавање кућних грејних инсталација?

О одржавању унутрашњих грејних инсталација у стамбеним објектима стара се власник објекта, односно орган управљања зградом (скупштина станара). Послове одржавања власник објекта посебним уговором поверава комуналном предузећу, другом привредном друштву или предузетнику који је регистрован за обављање те врсте делатности. Граница између предајне станице и кућних грејних инсталација, гледано у смеру струјања топле воде, је на разводном воду, преградни вентил на улазу у измењивач топлоте, а на повратном воду преградни вентил на излазу из измењивача топлоте. То значи да, уколико нема уговорну обавезу, ЈКП "Топловод" Обреновац одржава примарни део топлотне предајне станице.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.