Основни подаци Лична карта
Пословно име (пун назив)
Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац
Пословно име (скраћени назив)
ЈКП "Топловод" Обреновац
Седиште
Краља Петра I бр. 27, Обреновац
Оснивач
Градска општина Обреновац
Датум оснивања
01.12.2006. као самостално предузеће
1983.-2006. као радна јединица у склопу ЈКП "Обреновац"
Делатност
Снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности
3530
ПИБ
104764767
Матични број
20233940
Регистарски број
6010627198
Лиценца за обављање енергетске делатности
licenca
Број запослених
137 (септембар 2022.)
Број потрошача
13.707 (септембар 2022.)
Грејна површина
896.248 метара квадратних (септембар 2022.)
Лого
logo
2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.