Najčešća pitanja
Kada počinje, a kada se završava grejna sezona?

Grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12°C ili nižu.

Koliko traje grejni dan i u kojim okolnostima se primenjuje neprekidno grejanje?

Prema odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 22 časa. JKP "Toplovod" Obrenovac toplotnom energijom snabdeva svoje potrošače neprekidno tokom cele grejne sezone s tim da u periodu od 22 do 6, odnosno 7 časova ujutru ne garantuje propisane temperature u grejnim prostorijama.

Zašto račune za grejanje korisnici plaćaju tokom cele godine, a ne samo u vreme trajanja grejne sezone?

Odlukom GO Obrenovac, u cilju ravnomernog opterećenja kućnog budžeta građana, omogućeno je da korisnici troškove za utrošenu toplotnu energiju, odnosno grejanje, plaćaju 12 meseci u godini. Na taj način JKP "Toplovod" Obrenovac, zapravo, kreditira korisnike. Preciznije, troškovi za grejanje koji se ostvare u toku grejne sezone pravilno se raspoređuju na 12 mesečnih rata.

Koje su propisane temperature u stambenim i poslovnim prostorima?

JKP "Toplovod" Obrenovac je dužno da postigne i održava u prostorijama tarifnih kupaca sledeće temperature:

Stambene prostorije
Dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani, kuhinje i ateljei 20°C
Toalet (poseban) 15°C
Kupatila (posebna i sa toaletom) 22°C
Garaže 5°C
Stepeništa i hodnici van stanova se ne greju  
Poslovne prostorije
Kancelarije 20°C
Toalet 15°C
Hodnici i komunikacije 18°C
Magacini 10°C
Ostale poslovne prostorije se greju prema nameni i normativima koji se primenjuju za posebne namene  

Dozvoljeno odstupanje temperature u odnosu na propisane iznosi ± 1°C. Zagrejanost stambenih, odnosno poslovnih prostorija utvrđuje se merenjem temperature na visini od jedan metar u središnjem delu prostorija.

U kojim okolnostima korisnik nije dužan da plaća račune za grejanje i kada se umanjuju iznosi računa?

Kada izmerene temperature u stambenim ili poslovnim prostorijama iznose 12°C i niže, tarifni kupac ne plaća isporučenu toplotnu energiju za vreme trajanja navedenih okolnosti, a za sve ostale temperature koje su ispod propisanih temperatura cena za jedan grejni dan se umanjuje za po 5 % za svaki stepen niže.

Ko je nadležan za održavanje kućnih grejnih instalacija?

O održavanju unutrašnjih grejnih instalacija u stambenim objektima stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja zgradom (skupština stanara). Poslove održavanja vlasnik objekta posebnim ugovorom poverava komunalnom preduzeću, drugom privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje te vrste delatnosti. Granica između predajne stanice i kućnih grejnih instalacija, gledano u smeru strujanja tople vode, je na razvodnom vodu, pregradni ventil na ulazu u izmenjivač toplote, a na povratnom vodu pregradni ventil na izlazu iz izmenjivača toplote. To znači da, ukoliko nema ugovornu obavezu, JKP "Toplovod" Obrenovac održava primarni deo toplotne predajne stanice.

2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.