Osnovni podaci Lična karta
Poslovno ime (pun naziv)
Javno komunalno preduzeće "Toplovod" Obrenovac
Poslovno ime (skraćeni naziv)
JKP "Toplovod" Obrenovac
Sedište
Kralja Petra I br. 27, Obrenovac
Osnivač
Gradska opština Obrenovac
Datum osnivanja
01.12.2006. kao samostalno preduzeće
1983.-2006. kao radna jedinica u sklopu JKP "Obrenovac"
Delatnost
Snabdevanje parom i klimatizacija
Šifra delatnosti
3530
PIB
104764767
Matični broj
20233940
Registarski broj
6010627198
Licenca za obavljanje energetske detaltnosti
licenca
Broj zaposlenih
137 (septembar 2022.)
Broj potrošača
13.707 (septembar 2022.)
Grejna površina
896.248 метара квадратних (septembar 2022.)
Logo
logo
2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.