Reklamacije Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

Reklamacije na kvalitet grejanja


Reklamacije na kvalitet grejanja, curenje iz instalacija i druge poremećaje u radu toplifikaconog sistema možete prijaviti na telefone: 011/8722-248 i 011/8728-482, elektronskim putem slanjem e-maila na adresu: reklamacije@toplovodobrenovac.org.rs ili lično u prostorijama naše upravne zgrade na adresi Kralja Petra I br. 27 na pisarnici. Radno vreme dispečera koji primaju reklamacije korisnika je svakog dana u toku grejne sezone od 07 do 19 časova. Radno vreme dežurnih ekipa koje intervenišu po reklamacijama korisnika u toku grejne sezone je svakog radnog dana od 07 do 20 časova a vikendom i praznicima od 07 do 19 časova. Havarije koje ne mogu sačekati do ujutru možete prijaviti na iste telefone i posle 20 časova.

Reklamacije na račun


Potrošač može da izjavi reklamaciju na račun: usmeno, pisanim putem, besplatnim pozivom sa fiksne mreže na telefon preduzeća broj 0800/000501, elektronskim putem slanjem e-maila na adresu:
reklamacije.racuna@toplovodobrenovac.org.rs, ili u sedištu preduzeća na adresi: ulica Kralja Petra I br. 27 u Obrenovcu, svakog radnog dana od 07 do 15 časova na pisarnici, uz obavezno podnošenje izdatog računa.


2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.